ArCon - vizuální architektura

Novinky verze ArCon 14 Small Business

Moderní vzhled ikon

Makro - Dekorační lišty v místnosti

Makro - Designer ploch

Makro - Designer ploch

Makro – DWG Export

Makro Extra-Funkce - Změnit obrázek na pozadí

Makro Extra-Funkce - Vyměnit objekty a textury

Makro Extra-Funkce - Vytvořit nápis jako objekt

2D zobrazení pro objekty

2D zobrazení pro objekty

Windows 7

Struktura souborů ArCon 14 Small Business je již optimalizována pro operační systém Windows 7 a nové typy procesorů Intel.

Uživatelské prostředí

Uživatelské prostředí a ovládací prvky programu byly graficky vylepšeny při zachování známého způsobu ovládání programu.

Makro - Dekorační lišty v místnosti

Pomocí tohoto makra vytvoříte během okamžiku podlahové lišty, okrasné lišty nebo ozdobné štukové římsy v místnostech. K dispozici je několik typů lišt a můžete zvolit jejich umístění u podlahy, na stěně nebo stropu. V místech otvorů (oken, dveří) je lišta automaticky přerušena. Barvu lišty můžete určit buď ihned při definici, nebo pak dodatečně změnit v ArConu.

Makro - Designer ploch

Podobně jako se dosud navrhují obklady a dlažby, můžete s využitím textur ArConu nyní navrhovat i plochy na stěny, podlahy a stropy. Místo dlaždic použijete na definované plochy libovolné textury, u kterých můžete určovat velikost, otočení a počátek. Využijte tyto možnosti pro vytvoření zajímavých designových návrhů!

Makro – DWG Export

Makro DWG export umožňuje z Arconu exportovat výkresové soubory ve formátu DWG. Exportovat lze půdorysy a řezy, při jejich exportu můžete zvolit, které elementy projektu se mají převzít do DWG souboru.

Makro – Extra-Funkce

Toto makro obsahuje několik nových zajímavých funkcí, které vám jistě usnadní práci.

Import souboru - výškové body: Tato funkce umožňuje načíst výškové body zaměření terénu z ASCII souboru (textový soubor) do ArConu. ArCon automaticky vygeneruje model terénu podle načtených bodů.

Vytvořit terén pomocí vrstevnic: Tato funkce umožňuje zadávat výškové body terénu jako vrstevnice.

Určit výšku v konkrétním místě: Tuto funkci lze využit pro určení výšky terénu v zadaném bodě.

Načíst/změnit obrázek na pozadí: Pomocí této funkce můžete v konstrukčním režimu vložit obrázek (např. mapu, atd.) jako pozadí.

Vyměnit objekty a textury: Tato funkce vám umožní rychle vyměňovat objekty (zařízení) nebo textury v projektu. Např. můžete všechny stromy v zahradě typu 'Strom1' vyměnit za stromy typu 'Strom5'.

Vytvořit nápis jako objekt: Tato funkce umožňuje vytvářet textové nápisy. Zadejte text nápisu a uložte jej jako objekt ArConu.

Vytvořit obrázek jako objekt: Tato funkce umožňuje načíst obrázek BMP nebo JPG a uložit jej jako 3D objekt. S obrázkem pak můžete pracovat v ArConu jako s každým jiným objektem.

Vložit objekty podél polyline: Tato funkce umožňuje vložit vybraný objekt podél definované polyline. Takto jednoduše vytvoříte např. oplocení pozemku.

Posunout vikýř: Pomocí této funkce můžete numericky posunout vikýř ve střeše.

Přizpůsobit okno střeše: Pomocí této funkce lze přizpůsobit sklon horní hrany okna podle sklonu střechy. Tuto funkci využijete zejména v podkroví.

Vložení objektů v konstrukčním režimu

Nyní lze vkládat a editovat objekty také v konstrukčním režimu, nemusíte již při práci s objekty pokaždé přepínat do design režimu. V konstrukčním režimu můžete vkládat objekty také s definicí pevné vzdálenosti.

Otočení objektů v konstrukčním režimu

ArCon 14 Small Busines umožňuje otáčet objekty kolem osy Z v konstrukčním režimu. Otáčení lze provádět standardně kolem středu objektu a nebo kolem definovaného referenčního bodu.

2D zobrazení pro objekty

U všech 3D objektů nyní definujete jak se mají zobrazovat v půdorysu. Pro každý 3D objekt lze tedy vybrat, nebo nakreslit odpovídající 2D zobrazení a tím ovlivnit zobrazení objektů v půdorysu.

Rozšířené pomocné konstrukce

Pomocné čáry a úsečky jsou rozšířeny o další pomocné konstrukce - jako pomocnou konstrukci můžte nyní použít také obdélník, kružnici a elipsu.

Dveře Sapeli

Nabídka dveří je rozšířena o dveře Sapeli. K dispozici je téměř 80 typů moderních jednokřídlých a dvojkřídlých dveří v různých variantách dveřních křídel. Kombinací různých křídel získáte více než 600 variant dveří.

Katalog objektů, textur a materiálů

Katalog ArConu byl rozšířen o další objekty a textury

Objekty: sedací nábytek - BRETZ, GOIN; sanita a armatury do koupelen - Ideal Standard, Kaldewei, Keramag; svítidla - Waldmann, Zeno; obecné objekty do kanceláří, kuchyní, koupelen...; dřevěné přístřešky a objekty pro dětská hřiště

Textury: textury pro sedací nábytek - BRETZ, GOIN; dřevěné povrchy, kůže a látky; vnější textury a nové vzorníky barev; obklady a dlažby Lasselsberger (RAKO); barvy Cemix.

 

Novinky ArCon 14 Small Business

 

Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.