ArCon - vizuální architektura

Novinky verze ArCon 20 Profesionál - Konfigurátor skříňové sestavy

 

Tuto funkci naleznete v roletovém menu Makros - Konfigurátor skříňové sestavy.

Chcete-li vytvořit skříňovou sestavu, proveďte nastavení na jednotlivých záložkách a uložte.

 

Vyberte makro Konfigurátor skříňové sestavy. Otevře se dialogové okno.

V náhledovém okně se zobrazí aktuální definice skříně. Pomocí myši můžete skříň v náhledovém okně otáčet nebo zvětšovat. Pomocí tlačítka Vycentrovat objekt vpravo dole, nastavíte výchozí zobrazení skříně v náhledu.

Záložka Korpus

Schrank_dlg1

Na této záložce definujete rozměry korpusu, tloušťku desek korpusu a texturu.

V části Vnější rozměry definujete rozměr korpusu skříňky - Šířka, Výška, Hloub.

Všechny rozměry jsou v metrech.

Můžete určit tloušťku materiálu pro půdu, dno, boky a záda. Pokud chcete některé z těchto částí skrýt, aktivujte příslušné políčko Nezobrazovat.

Pro definici textury korpusu, vyberte texturu se seznamu a klikněte na tlačítko Přiřadit. Nebo aktivujte políčko Sklo nebo Zrcadlo, pokud chcete nastavit pro korpus materiál sklo/zrcadlo.

Info

Textury na skříni můžete změnit po vložení do ArConu. Chcete-li použít více samostatných textur (korpus, dvířka, sokl...), použijte pro tyto elementy různé textury.

Záložka Zástavba

Schrank_dlg2

Na této záložce můžete vložit police, zásuvky a dvířka, šatní tyč a definovat texturu pro záda.

Pomocí tlačítek se sipkami v části Vybrat oblast, vyberete aktivní oblast korpusu pro zpracování. Aktivní oblast je zobrazena červeně.

V části Vložit desky máte k dispozici funkce pro vložení vodorovné nebo svislé desky do aktivní oblasti. Můžete vložit 1 nebo 2 desky. Přesné umístění nebo vymazání desky provedete na záložce Desky.

Do aktivní oblasti můžete vložit také zásuvky nebo dvířka pomocí funkcí v části Zásuvky a Dvířka. Můžete vložit 1 nebo 2 zásuvky, stejně tak 1 nebo 2 dvířka. Zásuvky a dvířka můžete dále definovat nebo smazat na záložce Dvířka.

Pro jednotlivé oblasti můžete definovat samostatnou texturu pro záda. Vyberte příslušnou oblast, aktivujte volbu Vybrat texturu pro záda zástavby, vyberte ze seznamu příslušnou texturu a kliknete na tlačítko Přiřadit. Nebo aktivujte políčko Sklo nebo Zrcadlo, pokud chcete nastavit materiál sklo/zrcadlo.

Do vybrané oblasti lze vložit také šatní tyč. Vyberte příslušnou oblast, aktivujte volbu Vložit šatní tyč, vyberte ze seznamu příslušnou texturu pro tyč a klikněte na tlačítko Přiřadit. Výškové umístění tyče můžete upravit pomocí tlačítek se šipkami pod volbou Přiřadit. Pokud chcete šatní tyč smazat, vyberte příslušnou oblast a deaktivujte políčko Vložit šatní tyč.

Záložka Desky

Schrank_dlg3

Zde můžete určit rozměry a pozici polic a definovat texturu. Také lze police vymazat.

Pomocí tlačítek se šipkami v části Vybrat desku, vyberete aktivní polici pro zpracování. Aktivní police je zobrazena červeně.

V části Rozměry definujete rozměr police - Tlouš, Šířka (Hloubka).

Pomocí šipek v části Změnit pozici můžete vybranou polici posunout nahoru/dolů nebo doleva/doprava.

Tlačítkem Vymazat desku můžete vybranou polici odstranit.

Chcete-li pro vybranou desku definovat texturu, vyberte ze seznamu příslušnou texturu a klikněte na tlačítko Přiřadit. Nebo aktivujte políčko Sklo nebo Zrcadlo, pokud chcete nastavit materiál sklo/zrcadlo.

Záložka Dvířka

Schrank_dlg4

Na této záložce můžete nastavovat dvířka, úchytky a texturu. Také zde můžete dvířka/zásuvku vymazat.

Pomocí tlačítek se šipkami v části Vybrat dvířka, vyberete aktivní dvířka/zásuvku pro zpracování. Aktivní dvířka jsou zobrazena červeně.

V části Stav můžete nastavit dvířka/zásuvku jako otevřené. Také zde můžete změnit směr otevírání (pouze u dvířek).

V části Úchytka vyberte ze seznamu typ úchytky a klikněte na tlačítko Přiřadit. U zásuvek můžete nastavit 1 nebo 2 úchytky. U dvířek můžete nastavit pozici úchytky nahoře (Výše), uprostřed (Střed) nebo dole. Pokud chcete nastavit přešnější pozici úchytky, použijte tlačítka se šipkami, nebo pomocí tlačítka ico_schrank_otocit můžete úchytku otočit.

Chcete-li pro vybraná dvířka definovat texturu, vyberte ze seznamu příslušnou texturu a klikněte na tlačítko Přiřadit. Nebo aktivujte políčko Sklo nebo Zrcadlo, pokud chcete nastavit materiál sklo/zrcadlo.

Tlačítkem Smazat dvířka můžete vybraná dvířka odstranit.

Záložka Nohy

Schrank_dlg5

Na této záložce můžete definovat nohy nebo sokl.

Chcete-li vložit nohy nebo sokl, aktivujte políčko Zobrazit nohy. Pokud toto políčko deaktivujete, nohy/sokl se odstraní.

Dále vyberte typ nohou - Válcové, Hranaté nebo Sokl.

V části Rozměry definujte velikost nohou - Šířka (průměr) a Výška.

V části Pozice definujte odstup nohou/soklu ze stran.

Chcete-li pro nohy definovat texturu, vyberte ze seznamu příslušnou texturu a klikněte na tlačítko Přiřadit. Nebo aktivujte políčko Sklo nebo Zrcadlo, pokud chcete nastavit materiál sklo/zrcadlo.

Uložení skříně

ico_schrank_all

Pokud máte skříň vytvořenou, můžete ji uložit a vložit do vašeho projektu.

Klikněte na ikonu ico_schrank_export Exportovat 3D objekt...

Zadejte název objektu, nastavte cestu do katalogu ArConu. Pro ukládání vytvořených skříní je připravena složka v katalogu objektů: C:\Eleco\Arcon\Objekte\Konfig-skrini. Uložte skříň pomocí tlačítka Uložit. Zobrazí se informace o uložení objektu. Potvrďte tlačítkem OK.

Dále se zobrazí se informace, zda chcete objekt vložit do ArConu. Pokud vyberete Ano, skříň se vloží do vašeho projektu.

Chcete-li skříň použít později, nebo v jiném projektu, naleznete ji v katalogu objektů. Pokud jste skžíň uložili do implicitní složky (C:\Eleco\Arcon\Objekte\Konfig-skrini) naleznete ji v katalogu objektů v kategorii Konfigurátor skříní.

 

Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.