ArCon - vizuální architektura

Novinky verze ArCon 20 Profesionál - Dialogové okno Prostup stěnou

 

Dialogové okno Prostup stěnou bude otevřeno po kliknutí na newico_Prostup_stenou nebo poklepáním na vybraný prostup.

dlg_prostup_stenou

MATERIÁL OBLOŽENÍ

Toto pole je určeno pro výběr barvy a materiálu obložení prostupu.

ŠÍŘKA PROSTUPU

Zde se provádí nastavení šířky prostupu. Pokud je prostup přemístěn pomocí zadání bodů na hranách stěny, pak je ignorováno standardní nastavení šířky.

LEVÁ STRANA / PRAVÁ STRANA

V této části okna lze zadat výšku a zkosení prostupu na příslušné straně. Tvar a velikost jsou ohraničeny pouze kolmými hranami.

Kliknutím na kontrolní tlačítko až ke stropu bude výška automaticky odpovídat výšce stropu a pole pro zadávání výšky bude v tomto případě vybarveno šedě. Položka Zkosení má stejnou funkci jako v dialogovém okně pro okna.

2D ZOBRAZENÍ

Zde můžete nastavit typ čáry a barvu pro značku otvoru a také pro levé a paŕavé ostění.

osteni_otvoru1

osteni_otvoru2

OKNO S NÁHLEDEM

V okně s náhledem je prostup stěnou zobrazen v řezu a z čelního pohledu.

Kliknutím na některé z polí pro zadání bude označení odpovídajícího rozměru v okně označeno červeně. Odpovídající zkratky jsou také zobrazeny vedle políček pro zadání.

 

Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.