ArCon - vizuální architektura

Novinky verze ArCon 20 Profesionál - Architektonické zobrazení rozměrů kót

 

ArCon nabízí v dialogovém okně, které se otevírá kliknutím pravým tlačítkem myši na kotovani_vse, navíc funkci “architektonické zobrazení” .

Po kliknutí na pole Architektonické zobrazení bude zadání formátováno následujícím způsobem: pro délky větší než 1 m je zobrazována hodnota se dvěma desetinnými místy. Pokud je třetí desetinné místo (mm) větší nebo rovno 5, bude zobrazena ještě číslice 5. Hodnoty menší než 1 m jsou zobrazovány v cm bez desetinných míst. Pokud je první desetinné místo (mm) větší nebo rovno 5, bude toto místo ještě uvedeno. Měřící jednotky, tzn. metry a centimetry, nebudou u  zobrazovaných kót uvedeny. Změna nastavení jednotek rozměrů (po kliknutí pravým tlačítkem myši na newico_Novy) nemá na tento způsob zobrazení žádný vliv. To znamená, že i v případě volby jednotky Yard, budou v architektonickém zobrazení použity pouze metry a centimetry.

Zobrazení kót oken a dveří pro rakouský styl kótování (na osu) bylo ve verzi 20 vylepšeno.

Zobrazení osy a umístění číselných hodnot je nyní přesnější.

koty_osa_rakouske

 

Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.