ArCon - vizuální architektura

Novinky verze ArCon 20 Profesionál - Dialogové okno Sloupy

 

Toto dialogové okno otevřete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu nweico_sloupy_vse, respektive kliknutím na symbol jakéhokoliv uživatelsky definovaného sloupu nebo volbou v menu Nastavení - Sloupy.... Již existující element můžete změnit tak, že ho nejprve označíte a poté na něj dvojitě kliknete levým tlačítkem myši.

dlg_sloup

TYP SLOUPU

Zde se zobrazí text Vámi vybraného typu. Pokud pomocí tohoto dialogového okna změníte již existující element, potom se tlačítko tohoto elementu zobrazí dodatečně jako variabilní tlačítko. Typ můžete v tomto případě změnit v dialogovém okně tak, že kliknete myší na tlačítko, za stálého držení levého tlačítka myši přesunete kurzor na požadovaný typ a tam tlačítko myši uvolníte.

OBLAST “ROZMĚRY”

NASTAVENÍ “ŠÍŘKA“, „HLOUBKA“ A „ÚHEL”

V těchto oblastech můžete zadat, případně dodatečně změnit rozměry průřezů (šířky a hloubky). Protože jsou sloupy symetrické, je zde u nich možné změnit pouze tloušťku.

Ve vstupním poli Úhel určíte natočení sloupu relativně k aktuálnímu souřadnicovému systému.

NASTAVENÍ “VÝŠKA”

Tímto zadáním určíte výšku sloupu. Pomocí volby podle stropu bude výška sloupu automaticky přizpůsobena Vámi zvolené výšce podlaží.

OBLAST “POVRCH”

V této oblasti se jedná o standardní oblast pro definici barev a textur konstrukčních elementů.

OBLAST “NASTAVENÍ MATERIÁLŮ”

Tato oblast odpovídá standardní oblasti pro definici materiálových vlastností, které neovlivní zobrazení konstrukčních elementů.

OBLAST “2D ZOBRAZENÍ”

V této oblasti můžete určit pro vybraný sloup typ čar ohraničení a výplň (šrafuru).

Narozdíl od stěn platí, že definice čáry platí vždy pro celý sloup a ne pro jednotlivé strany. Tap čáry (styl, barvu a tloušťku) můžete nadefinovat pomocí tlačítka _bm902.

Definice výplně (šrafury) platí také pro celý vybraný sloup.

Upozornění: Pokud parametry pro 2D zobrazení určíte v dialogovém okně, které zobrazíte kliknutím pravým tlačítkem myši na tlačítko ve svislé liště nástrojů, platí tyto parametry při zadávání nových sloupů pro všechny následně zaplánované sloupy.

Oblast 2D zobrazení je u uživatelsky definovaných sloupů, tedy u takových, které jsou vytvořeny z ArCon objektů, deaktivováno. U těchto objektů je k dispozici pouze funkce Typ čáry. Náhradní zobrazení je získáno přímo z 3D objektu, který je k dispozici.

V verzi ArCon 20 Profesionál můžete pro sloupy používat také volné vzory čar a šrafování. K zobrazení je nutno aktivovat Architektonické zobrazní.

dlg_sloupy2

sloupy_srafy

 

Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.