ArCon - vizuální architektura

Novinky verze ArCon 20 Profesionál - Základová deska

 

Pokud definujete nové podlaží jako základovou desku, nelze zadat konstrukci stropu a podhled. Také na záložce Převzít nelze nic vybrat. Místo výšky podlaží zadáváte tloušťku desky. Podle definovabých hodnot se vypočítá aktuální úroveň spodní hrany desky. Při definici základové desky přepněte do konstrukčního režimu (půdorys).

podlazi_na_konec_dlg1b

 

Pokud vyberete podlaží jako základovou desku, zobrazí se dialogové okno, ve kterém vyberte způsob zadání desky:

podlazi_na_konec_dlg2

Ve vybraném podlaží (základy, suterén) budou vypnuty všechny funkce na svislé ikonové liště Co, kromě  funkcí Konstrukce stropní desky, Výkopy, Pomocné čáry, Texty, Kótování, Řezy a Měření.

var1 OBDÉLNÍK

Kliknutím určete první zadávací bod a obdélník natáhněte do libovolné velikosti. Při použití pomocných čar je definice obdélníku daleko přesnější. Druhým kliknutím určete velikost obdélníkové desky.

var2 POLYGON

Kliknutím zadejte řadu bodů definujících rohy desky. Zadávání ukončíte klávesou Esc nebo pravým tlačítkem myši.

strecha_def2 AUTOMATICKY

Klikněte na libovolnou obvodovou stěnu budovy. Vyhledá se obrys budovy a zobrazí se dialogové okno.

podlazi_na_konec_dlg3

Zde můžete zadat přesah pro zvětšení základové desky oproti vyhledanému obrysu budovy.

Informace

Definici základové desky provádějte v konstrukčném režimu ArConu (půdorysu).

podlazi_na_konec_img

Příklad zobrazení základové desky a výkopu v řezu.

 

Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.